Teamet bakom Arduino har nu annonserat en uppdatering av Arduino-miljön till version 2.3 som innehåller en del nya funktioner.

Den största förändringen är att debug-funktionen som hittills endast varit experimentell nu officiellt ingår i miljön.

Alla kort kan inte användas med debug-funktionen ännu men enligt uppgift så fungerar det redan nu med alla Arduino-kort med mbed-kärna.