De finns överallt nuförtiden, QR-koderna. De innehåller oftast webbadresser men även annan information kan läggas i en QR-kod. På internet finns det många sidor som påstår sig låta en skapa egna QR-koder alldeles gratis, men oftast vill de att man skapar ett konto på deras sida för att kunna ladda ned den slutliga QR-koden. Detta för att kunna skicka reklam, som de såklart tjänar på.

Varför inte tillverka egna QR-koder i Python, så många och ofta man vill, helt gratis? Här nedan visas hur enkelt det är.

Två bibliotek måste installeras, först det som har hand om själva QR-koden. Installera detta med:

pip3 install pyqrcode

Sedan måste vi kunna spara den resulterande QR-koden och detta gör vi med ett annat bibliotek som installeras med:

pip3 install pypng

När detta är klart kan vi börja med själva programmet. Det skapar en QR-kod och sparar den i två format, dels i ett vektor-format, SVG,  och i ett bitmap-format, PNG.

 1 #!/usr/bin/python 
 2 # -*- coding: utf-8 -*-
 3 #
 4 # Skapa QR-koder
 5 #
 6 # Kompatibelt med Python 3+
 7 #
 8 # 2 bibliotek behöver installeras:
 9 #
10 # pip3 install pyqrcode
11 # pip3 install pypng
12 
13 
14 # Importera bibliotek som ska användas
15 import pyqrcode
16 
17 # Sträng som inehåller det som ska läggas in i QR-koden
18 url="https://copperside.se"
19 
20 # Skapa QR-kod
21 qr=pyqrcode.create(url)
22 
23 # Spara QR-kod som .svg (vektorformat)
24 qr.svg("qr.svg", scale = 8)
25 # Spara QR-kod smo .png (bitmapformat)
26 qr.png("qr.png", scale = 6)

Resultatet av ovanstående lilla programsnutt blir en QR-kod som ser ut som den nedan. Prova den gärna genom att rikta en mobilkamera mot den.