Att installera MicroPython På ESP32 är lika enkelt som att göra det på en ESP8266, även om en del småsaker är lite annorlunda. Som vanligt börjar vi från början.

Vi börjar med att ansluta kortet till datorn (Windows) och sedan kolla vilken COM-port den hamnar på. Om man, som jag, har Arduino-miljön installerad kan man enkelt kolla där. Om inte så får man öppna enhetshanteraren på datorn och dubbelklicka på Portar (COM och LPT) för att se vilken COM-port som används.

Hos mig ser det ut som på bilden nedan och det är alltså COM5 som används.

Nu ska vi hämta filen som innehåller själva MicroPython-tolken. Öppna en webbläsare och gå till http://micropython.org/download/

Nu får vi välja på hemsidan till vilket kort vi vill använda MicroPython. Skrolla ner till Generic ESP32 module och klicka där.

På nästa sida listas de versioner som finns och här väljer vi den nyaste stabila versionen. I detta fall blir det esp32-idf3-20210202-v1.14.bin. Klicka på den för att ladda ned den och lägg filen i den mapp som är förvald i kommandotolken, i det här fallet C:\Users\gorgu

Själva nedladdningen kommer att gå fort då filen inte ens är 1,5MB.

Nu är det nästan dags att installera Micropython men först måste vi ladda ned och installera ett verktyg för detta som heter esptool.

För att göra detta krävs att man har Python installerat på sin dator. Om man inte har det, läs här om hur man installerar det.

Öppna en kommandotolk och ange:

pip install esptool

Tryck Enter och esptool kommer att installeras.

Nu är det dags att föra över MicroPython-tolken till kortet. Det görs med

esptool.py –chip esp32 –port COM5 –baud 460800 write_flash -z 0x1000 esp32-idf3-20210202-v1.14.bin

Om ditt filnamn är annorlunda så anger du det istället för esp32-idf3-20210202-v1.14.bin

Tryck Enter och överföringen börjar. När den är klar så är det klart att köra MicroPython på din ESP32.