MicroPython är en enklare variant av programspråket Python 3 som är tänkt att användas tillsammans med mikrokontrollers, t.ex. ESP8266, ESP32 Raspberry Pi Pico, eller ett PyBoard. Listan kan göras längre.

Här och nu ska vi installera MicroPython på en Wemos D1 Mini som är ett ESP8266-baserat kort. Detta ska vi göra från en Windows-maskin.

Vi börjar med att ansluta kortet till datorn och sedan kolla vilken COM-port den hamnar på. Om man, som jag, har Arduino-miljön installerad kan man enkelt kolla där. Om inte så får man öppna enhetshanteraren på datorn och dubbelklicka på Portar (COM och LPT)  för att se vilken COM-port som används.

Hos mig ser det ut som på bilden nedan och det är alltså COM4 som används.

Nu ska vi hämta filen som innehåller själva MicroPython-tolken. Öppna en webbläsare och gå till http://micropython.org/download/

Nu får vi välja på hemsidan till vilket kort vi vill använda MicroPython. Skrolla ner till Generic ESP8266 module och klicka där.

På nästa sida listas de versioner som finns och här väljer vi de nyaste stabila versionen. I detta fall blir det esp8266-20200911-v1.13.bin. Klicka på den för att ladda ned den och lägg filen i den mapp som är förvald i kommandotolken, i det här fallet C:\Users\gorgu

Själva nedladdningen kommer att gå fort då filen inte ens är 1MB.

Nu är det nästan dags att installera Micropython men först måste vi ladda ned och installera ett verktyg för detta som heter esptool.

För att göra detta krävas att man har Python installerat på sin dator. Om man inte har det, läs här om hur man installerar det.

Öppna en kommandotolk och ange:

pip install esptool

Tryck Enter och esptool kommer att installeras.

Nu är det dags att föra över MicroPython-tolken till kortet. Det görs med

esptool.py –port COM4 –baud 460800 write_flash –flash_size=detect 0 esp8266-20200911-v1.13.bin

Om ditt filnamn är annorlunda så anger du det istället för esp8266-20200911-v1.13.bin

Tryck Enter och överföringen börjar. När den är klar så är det klart att köra MicroPython på din ESP8266.