När man ansluter sin Pi till en monitor med HD-upplösning och om man som jag har nästan 50-åriga ögon så tycker man nog att texten i konsolen är i minsta laget. Till skillnad från terminalen i fönstermiljön där man kan ändra det direkt i fönstret så får man ändra i en konfigureringsfil för att ställa in fontstorleken.

Som vanligt så gör jag det här via SSH men det går lika bra att göra det direkt på den Pi man vill ändra på. Skriv:

sudo nano /etc/default/console-setup

för att starta editorn och ladda in filen som ska ändras. Det ska se ut ungefär som bilden nedan.

Gå ner till raden med FONTFACE och ange ”Terminus” som namn på typsnittet. Gå sedan ned till raden under där det står FONTSIZE och ange ”16×32”. Glöm inte citationstecknen.

När det är klart så tryck ctrl-x för att avsluta och glöm inte att spara filen. Nu är allt klart och om det hela är gjort direkt i konsolen så går det att starta om den utan att starta om Raspberryn med:

sudo /etc/init.d/console.setup restart

Om allt stämmer så kommer efter stund tecknen att ändra storlek. Om ett felmeddelande dyker upp som säger: ”We are not on the console, the console is left unconfigured” så beror det på att man är i terminalen i fönstermiljön och inte inte i konsolen.

Om man får felmeddelandet ovan eller om man är inloggad via SSH så kör man bara sudo reboot för att starta om Raspberryn och  då ställs den nya fontstorleken in.