Nu har Python uppdaterats till version 3.11 och innehåller bland annat en bättre felhantering som ska göra det lättare att hitta eventuella fel i programmen.

En annan förbättring gäller hastigheten och Python 3.11 går mellan 10% till 60% snabbare än version 3.10.