Stephen Wilhite har avlidit i en ålder av 74 år. Enligt hans hustru så var det på grund av  COVID-19.

Inom datavetenskapen var han mest känd som skaparen av GIF-formatet som släpptes 1987. Senare samma år kom en uppdatering som gjorde det möjligt att använda formatet för animerade bilder.

Ända sedan begynnelsen har det debatterats huruvida det ska uttalas som JIF eller GIF, alltså med mjukt eller hårt G. Enligt vad Stephen Wilhite själv sade i en intervju så det ska uttalas med ett mjukt G, alltså JIF.