Att installera MicroPython på en ESP32 är i princip likadant som på en ESP8266 även om det finns några små skillnader.