Först och främst kanske vi ska fråga oss, vad är .WebP och varför skulle man vilja använda det med WordPress?

WebP är ett bildformat liknande JPEG  som utvecklats av Google. I snitt så ger WebP 39% mindre filer jämfört med JPEG utan att förlora i kvalitet.

Detta innebär att om man använder formatet på sin WordPress-sida så laddar sidan snabbare eftersom bildfilerna är mindre och de tar också upp mindre av det dyra webbutrymmet.

Men var får man WebP-bilder ifrån? Det enklaste är att använda en webbtjänst liknande Online-Convert men det finns även plugin till Photoshop för att kunna hantera WebP-bilder. På den här sidan finns beskrivet hur man laddar hem och installerar detta. GIMP har inbyggt stöd för WebP från version 2.10

Om man försöker använda och ladda upp en bild i WebP-format till WordPress så får man ofta ett felmeddelande som säger att det bildformatet inte är tillåtet. Detta är något som temat bestämmer så ibland är det inga problem men ofta får man felmeddelandet.

Det vi måste göra nu är alltså att se till att formatet accepteras. Detta gör vi genom att lägga till några rader i temats fil functions.php

Logga in på din WordPress-sida och från Adminpanelen, gå till Utseende -> Temaredigerare.

I temaredigeraren väljer vi sen Temafunktioner (functions.php) i menyn till höger.

Skrolla ned till botten av filen, här ska vi kopiera in några rader.

Kopiera raderna nedan och klistra in dem sist i functions.php, klicka sen på Uppdatera fil för att spara ändringarna.

//** *Enable upload for webp image files.*/
function webp_upload_mimes($existing_mimes) {
  $existing_mimes['webp'] = 'image/webp';
  return $existing_mimes;
}
add_filter('mime_types', 'webp_upload_mimes');

Om man dessutom vill att tumnaglar ska fungera med WebP så kopiera och klistra in raderna nedan i functions.php och klicka på Uppdatera fil för att spara ändringarna.

//** * Enable preview / thumbnail for webp image files.*/
function webp_is_displayable($result, $path) {
  if ($result === false) {
    $displayable_image_types = array( IMAGETYPE_WEBP );
    $info = @getimagesize( $path );

    if (empty($info)) {
      $result = false;
    } elseif (!in_array($info[2], $displayable_image_types)) {
      $result = false;
    } else {
      $result = true;
    }
  }

  return $result;
}
add_filter('file_is_displayable_image', 'webp_is_displayable', 10, 2);

 

Gratulerar! Nu ska WordPress klara av att hantera bilder i WebP-format.