Har gjort ett par guider för att installera stöd för ESP8266 och ESP32 i Arduinomiljön. Det görs på likartat sätt men tog det ändå i två separata guider. För att se hur man installerar ESP8266-stöd, klicka här. För att se hur man installerar ESP32-stöd, klicka här.