Om man vill prova på en enkel programmerings-miljö för Python och MicroPython så kan jag rekommendera Thonny. Programmet finns till Windows, Mac samt Linux och ingår i standard-installationen av Raspberry Pi OS. Att det är gratis gör inte det hela ett dugg sämre.

Om man vill installera programmet så gör man det bäst från den officiella hemsidan.

Att komma igång med Thonny är enkelt, det följer med en version av Python, just nu 3.7, men man kan också lätt använda en egen Python-installation istälet om man skulle vilja det.

Lika lätt är det att ställa om Thonny till att använda MicroPython och det finns ett antal olika alternativ för detta.

Gå till Kör och sen Select Interpreter.

Som synes så stöds de vanligaste alternativen direkt, t.ex. ESP8266, ESP32, Raspberry Pi Pico och BBC micro:bit.

Just nu har jag en ESP8266 med MicroPython förinstallerat så vi kopplar in den och väljer sedan MicroPython (ESP8266) i listan.

Först dyker ett fönster till upp som undrar hur man vill ansluta till kortet, låt det vara på det förvalda Try to detect port automatically. Klicka Ok.

Efter några ögonblick dyker ett meddelande upp i Shell-fönstret som säger att nu används  MicroPython v1.13 on 2020-09-11; ESP module with ESP8266.

Det fina med detta är att Thonny ”kopplar upp sig” mot kortet och att man nu kan använda minnet på ESP8266 som en disk där man kan spara sina MicroPython-filer.

Gå upp på Fil-menyn och välj Öppna.

Nu kommer en fråga om man vill öppna en fil på datorn eller på MicroPython-enheten. Välj MicroPython device.

Nu dyker det upp ett fönster med en lista på de filer som ligger på enheten. Just nu är det bara en fil, boot.py. Den filen körs en gång varje gång som enheten startas om. Välj filen och klicka på Ok.

Nu öppnas filen i huvudfönstret och man kan om man vill ändra i den och sedan spara den igen.Detta rekommenderas dock inte utan istället bör man lägga sitt program i antingen main.py eller en egen fil.

Stäng boot.py-fönstret. Ladda ned filen main.py och öppna den i Thonny för att sedan spara den på enheten eller skriv in det lilla programmet nedan. Spar det sedan på enheten med namnet main.py

Nu startar programmet automatiskt och den inbyggda LEDen börjar blinka. Om inte så starta om enheten.

from machine import Pin
import time

led = Pin(2, Pin.OUT)
while True:
    led.value(0)
    time.sleep(0.1)
    led.value(1)
    time.sleep(0.9)
    

Här under finns också en video där Thonnys skapare presenterar programmet och en del andra finesser med det.